Koduleht ajutiselt suletud

Kodulehe avamiseks palun võtke ühendust Elitec’i klienditoega või saatke meile kiri

• telefon: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Web site is temporarily not available

To activate website please contact the Elitec costomer service or send us a message

• phone: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Login

Prostitutsioon

 

Prostitutsioon on teada juba iidsetest aegadest. Stabiilse ühiskondliku korraldusega riikides on see nähtus samuti  stabiilne. Kuid igasugused ühiskonda raputavad muutused kutsuvad esile rahva vaesumise ja prostitutsiooni tõusu. Nii juhtus ka meil Eestis, kui 90-ndate alguses paljud noored naised üritasid eluga hakkama saada, müües oma keha. Põhjaliku ülevaate prostitutsioonist Eestis sellel perioodil annab Mati Hint oma ausas ja eelarvamusteta kirjutises.

 

Prostitutsioonil võib olla mitmeid tekkepõhjusi. Meie ühiskonnas on need põhjused jätkuvalt majanduslikud. Seda väidet kinnitab asjaolu, et prostitutsioonilaine tõusul 90-ndate keskel olid sellesse võrdselt haaratud nii eesti kui ka vene rahvusest naised, sest majanduslik olukord riigis oli kõigi jaoks raske, eriti suure töötusega piirkondades. Nüüd, kui inimeste elujärg on paranenud ja eesti keelt kõnelevatel naistel tekkisid paremad võimalused töö leidmiseks on prostituutide seas  ülekaalus vene keelt kõnelevad naised.

 

Inimkaubandus, ehk naiste ja neidude kupeldamine seksitööle välismaale on tõsiseks probleemiks mitte ainult Eestis vaid ka teistes riikides. Ülevaate sellest annavad materjalid Inimkaubandus Eestis, Inimkaubandus ja prostitutsioon Balti riikides 2001 ja Inimkaubandus maailmas 2004.

 

AIDS-i Tugikeskus (ATK) alustas 1994.a. uurima prostitutsiooni probleemi ja osutama abi seks-töötajatele. Meie esimene projekt oligi „HIV ennetamine seks-töötajatel“. Noorte prostitutsiooni kaasatud naiste nõustamine, suguhaigustele testimine ja ravitulemused aitasid meil kujundada õige lähenemise probleemile. ATK poolt 2003.a. läbi viidud uuring prostitutsioonist Eestis, Lätis ja Leedus ei ole kaotanud oma aktuaalsust ka tänapäeval.

Peamenüü rubriigis KAITSE ENNAST võib tutvuda materjaliga Seks-töötaja turvalisus mis räägib nii turvaseksist kui ka turvalisusest üldisemalt.

 

15. aastane kogemus töös prostituutidega, mis andis meile teadmised sotsiaalsetest trendidest, suguhaiguste statistilistest andmetest, vägivallast, sotsiaalsest staatusest, rahvuslikust kuuluvusest, perekonnaseisust jms. lubavad meie spetsialistidel prostitutsiooni teemadel asjatundlikult sõna võtta.

 

Ühiskondlikul tasandil prostitutsiooni teema osutus mitmete spekulatsioonide objektiks. Poliitikud võtavad reeglina teema üles vahetult enne valimisi, lootes odavalt ja kiiresti poliitilist profiiti lõigata. Üks lubab riigile prostitutsiooni legaliseerimise tulemusena hiigelsissetulekuid, teine kutsub ülesse prostitutsiooni kriminaliseerima, ehk keelustama põhjendades seda kõrge moraali eest võitlemisega, kolmas nõuab seksi ostmise eest karistuste sisse viimist. Nendel nii erinevatel kavatsustel on üks ühine joon: püüd mütsiga löömise meetodil lahendada rasket sotsiaalset probleemi.

 

Prostitutsiooni legaliseerimine.

Legaliseerimine tähendab riigi poolt mingi tegevuse aktsepteerimist ja taolisel teel saadud raha seadustamist. Kõik, mis on seotud prostitutsiooniga (kupeldamine, vabaduse võtmine, väljapressimised, narkootikumidega kaubitsemine jms.), on kuritegelik ja riik ei tohi  taolist tegevust kaudseltki aksepteerida.

Väidetav tulu prostitutsiooni legaliseerimisest jääb saamata: prostituutide seas läbi viidud küsitlused näitavad, et ainult 10-15 % nendest oleks nõus olema legaalsed, kõik ülejäänud jätkaksid küll tegevust, kuid juba illegaalselt ja nii jääks riik oodatud maksudest ikkagi ilma. 

 

Legaliseerimise moraalne aspekt on eriti tõsine - riik ei saa ennast seada kupeldaja rolli. Raha, mis prostitutsiooni maksustamisest laekub, on kuritegeliku päritoluga ja ebamoraalne on seda kasutada pensionide, toetuste ja muude kulude katteks. Eriti ohtlik on legaliseerimise ja amoraalse tegevuse lubamise mõju noortele - andes neile selge sõnumi, et see töö on nagu iga teine, vastuvõetav ja tulus. Tahaks siiralt loota, et meie riik seda teed ei lähe.

 

Prostitutsioon on naiste seksuaalne ärakasutamine ja omab kaugeleulatuvaid tagajärgi, mõjudes negatiivselt nende füüsilisele ja moraalsele tervisele, tulevasele perekonnaelule ja laste kasvatamisele.

 

Prostitutsiooni kriminaliseerimine ehk keelustamine.

Prostitutsiooni keelustamine on väliselt atraktiivne nendele, kes taotlevad ühiskonnas kõrget moraali. Keelustamine on tihti ka poliitilise spekulatsiooni objekt, sest tundub, et ühe käeliigutusega saab raskest probleemist lahti. Kuid siin peame endale selgeks tegema mida me taotleme. Kas populistlikku otsust, mis ei lahenda probleemi, ent karistab noori naisi, keda elu niigi on juba karistanud, või otsime siiski sisulist lahendust.

Põranda alla või internetti pagenud sihtrühma on raske, kui mitte võimatu kätte saada ka abistavate sotsiaalsete programmide töötajatel.

 

Eestis on olemas head seadused, mis juba avaldavad positiivset mõju prostitutsiooni kontrolli alla võtmisele. Keelatud on kupeldamine, karistatavad on kõik prostitutsiooni vahendamise liigid (korteri üür, transport jne.). Karistatav on ka alaealiste prostitutsiooni kaasamine. Probleemiks on see, et neid seadusi rakendatakse veel küllalt tagasihoidlikult.

 

Seksi ostmise ja inimkaubanduse keelustamine.

Põhjanaabrid Rootsis ja Soomes on vastu võtnud seksi ostu keelustamise seadused. Mõned poliitikud populistlikult taotlevad ka meie riigis samasuguste seaduste vastuvõtmist.

AIDS-i Tugikeskuse spetsialistid arvavad, et Eestis on veel liiga vara minna seda teed. Ei saa ehitada katust kui ei ole valmis vundament ja seinad. Enne tuleks täies mahus tööle rakendada juba olemasolevad prostitutsiooni käsitlevad seadused. Seoses EL-i astumisega ja vabade piiridega peab kiirendama inimkaubanduse vastase seaduse vastuvõtmist. Järgmise etapina võiks kõne alla tulla juba seksi ostu keelav seadus.

Prostitutsioonialaste seadustega Eestis, teistes Balti riikides ja Põhjamaades võib tutvuda meie kodulehe rubriigis SEADUSANDLUS.

Seks-töötajatele suunatud abistavad programmid on olemas kõikides Euroopa riikides ja nendega võib tutvuda lingi Üleeuroopaline andmebaas abivõimalustest prostitutsiooni kaasatutele kaudu.

 

Mis oleks lahendus?

Tuleb muuta ühiskonna suhtumist. See on juba tublisti muutunud paremuse poole, sest täna koolilapsed enam ei kirjuta oma kirjandis, et „tahavad saada prostituudiks, et emale ilusat jopet osta“, vaid unistavad õpingutest välismaal ja hiljem tulutoovast tööst Eestis. Kuid kasvuruumi veel on. Selline mõiste nagu seks-töötajate õigused (vt. vastav materjal) ei ole veel kuigi tavapärane. Ühiskonna moraali seisukohast on tähtis kasvatada negatiivset hoiakut inimeste suhtes, kes oma sissetuleku saavad naisi müües, olgu nad siis kupeldajad, autojuhid, hotelliomanikud või oma korteri või maja bordellile üürinud eraisikud.

Kuid ühiskonna tõrjuvast hoiakust üksi on vähe. Oleks vaja rakendada karistavad meetmed nende suhtes, kes oma tegevusega prostitutsiooni soodustavad. Kupeldaja koht on vanglas, hotelli- või taksofirma omanik peaks litsentsiga hüvasti jätma, bordellile ruumide rentija peaks kogu oma hõlptulu riigile trahvina maksma ja veel enamgi.

Prostitutsiooni ohjamiseks on olemas kõik eeldused: ühiskonna ootused korra suhtes; piisav seadusandlik baas; politsei valmisolek ja pädevus; koolitatud ja kogemustega sotsiaalvaldkonna inimesed, kes oskavad ja tahavad hätta jäänud naisi abistada.

 

Tulemuslikuks prostitutsiooni kontrolli alla võtmiseks peab riik toetama vastavaid sotsiaal- ja rehabilitatsiooniprogramme ja arendama tegevusi, mis aitavad likvideerida prostitutsiooni tekkepõhjusi (integratsiooni tõhustamine, tööhõive, sotsiaalne turvalisus). See kõik on aga aega, jõudu ja ressursse nõudev tegevus.

 

 

Ülevaade prostitutsioonist Eestis

 


Eesti Vabariik lasteprostitutsiooni vastu

 


Inimkaubandus Eestis 1

 


Inimkaubandus ja prostitutsioon Balti riikides 2001 (ingl.)

 


Inimkaubandus maailmas 2004 (ingl.)

 

Seks töötajate õigused 2005 (ingl.)

 


Üleeuroopaline andmebaas abi võimalustest prostitutsiooni kaasatutele

 

Uuring prostitutsioonist Eestis, Lätis ja Leedus 2003 (ingl.)